Slaap op pos terwyl u aan diens is as gronde vir ontslag

OPINIE Deur: ATTY. DENNIS GORECHO 20 Augustus 2018 - 22:22

ATTY. DENNIS GORECHO

Seevaart is 'n werk met 'n inherente stresvolle omgewing.Aangesien die tegniese en gespesialiseerde aard van die maritieme industrie konstante waaksaamheid en intense konsentrasie van sy werkers vereis, kan die slaap gedurende die diens nadelig wees, wat selfs tot 'n maritieme ramp kan lei.Die gevolge van moegheid is veral gevaarlik in die skeepvaartbedryf, aangesien die tegniese en gespesialiseerde aard van hierdie bedryf konstante waaksaamheid en intense konsentrasie van sy werkers vereis.

Die menslike element, veral moegheid, word algemeen beskou as 'n bydraende faktor in ongevalle in die see.As u op see werk, is slaapversteuring onvermydelik as gevolg van die 24-uur-aard van die werk. Seevaarders kla gewoonlik oor die feit dat hulle nie behoorlik slaap nie, wat hulle moeg, stresvoller en konsentratief laat voel.

As u nie genoeg slaap nie, lei dit tot (a) slaperigheid (b) probleme om waaksaam te bly (c) raak geïrriteerd (d) stadiger reaksie (e) swakker koördinasie (f) stadiger dink (g) om vas te raak op 'n deel van 'n probleem en verloor die geheelbeeld (h) minder kreatiewe probleemoplossing (i) laer standaard van prestasie word aanvaarbaar en (j) prestasie word toenemend inkonsekwent.

Om aan diens te slaap, is een van die een-en-twintig (21) misdrywe wat as geldige gronde vir ontslag beskou word ingevolge die Filippynse oorsese werksadministrasie - Standaarddienskontrak (POEA-SEC)Die Hooggeregshof het beslis dat slaap op die werk 'n geldige ontslaggrond is vir werke waarvan die plig noodwendig is dat hulle te alle tye wakker en waaksaam moet wees, aangesien dit die funksie is om die maatskappy te beskerm teen diefstal of verlies (Luzon Stevedoring Corp. of Industrial Relations (15 SCRA 660). Slaap op die werk weerspieël 'n betreurenswaardige gebrek aan kommer vir die werkgewer.

(Tomada vs. RFM Corp. G.R. Nr. 163270, 11 September 2009) of 'n bewys van gebrek aan samewerking en gebrek aan belangstelling in die werk. (Electroluck Asia vs. Meris, G.R. No. 147031. 27 Julie 2004)

Wanneer 'n seevaarder sodanige daad pleeg, kan hy deur die kaptein van die vaartuig met afdanking gestraf word en die koste van repatriëring en sy vervanging betaal word.

Daarbenewens kan 'n administratiewe klag of dissiplinêre aksie teen die seevaarder voor die POEA ingedien word, wat na behoorlike ondersoek boetes kan oplê wat wissel van opskorting tot denotering, afhangende van die frekwensie van die oortreding.

Voordat 'n seevaarder ontslaan en van die vaartuig ontslaan kan word, word vereis dat hy skriftelik kennis gee van die aanklagte teen hom en dat hy 'n formele ondersoek moet kry waar hy homself persoonlik kan verdedig. In die geval van 'n onwettige ontslag, is 'n seevaarder daarop geregtig om van sy werkgewers sy salarisse vir die onverstreke gedeelte van sy dienskontrak te ontvang, en nie net sy salarisse vir drie (3) maande vir elke jaar van die onafgehandelde termyn nie.

Om die kwessie van behoorlike rustye aan te spreek, het die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO) se Maritieme Arbeids-konvensie 2006 (MLC2006) die aantal werks- en rusure aangedui:

Die maksimum werksure moet wees: (a) agt uur per dag, onder normale omstandighede, met een dag as rusdag; 'n maksimum van 14 uur in enige 24 uur periode; en 'n maksimum van 72 uur in enige periode van sewe dae.

Die minimum rusure, volgens die ILO se maritieme byeenkoms, moet (a) 'n minimum van tien uur per 24 uur en 'n minimum van 77 uur in 'n periode van sewe dae wees.

Die rusure kan in maksimum twee periodes verdeel word, waarvan een minstens ses uur lank moet wees. Twee sulke opeenvolgende periodes moet nie langer as 14 uur van mekaar geskei word nie.

'N Kompensatiewe rusperiode moet aan 'n seevaarder toegestaan ​​word indien hy / sy gedurende die rustyd oproep moet hê.

Bedrywighede soos reddingsbootoefeninge, brandbestrydingsoefeninge en oefeninge wat deur nasionale wette en regulasies voorgeskryf word, moet op so 'n manier uitgevoer word dat die rusperiode minimaal onderbreek word.

'N Uitsondering is egter indien die kaptein van die skip dit nodig ag om dienste van 'n seevaarder te benodig om die veiligheid van die skip te handhaaf, veral op noodgevalle.