Sam Harris en die terreuraanval in Parys

SAM HARRIS skryf in sy boek The End of Faith dat geweld en moord gewortel is in die Moslem-godsdiens self. Hy voer aan dat die wêreld gevul is met arm, onopgevoede en uitgebuite mense wat nie terrorisme pleeg wat so algemeen onder Moslems geword het nie. Om hierdie idee te ondersteun, beweer hy dat die Moslem-wêreld geen gebrek het aan opgeleide en welvarende mans en vroue nie, wat weinig meer ly as hul verliefdheid op Koran-eskatologie, wat gretig is om ongelowiges ter wille van God te vermoor. Vir 'n Moslem is die wêreld verdeel in die 'Huis van Islam' en die 'Huis van die oorlog', sê Harris. Dit lyk asof die neurowetenskaplike voorstel dat alle Moslems, insluitend vrouens en kinders, vooraf ingestel is op geweld.

Die belangrikste tesis van sy aanval op Islam is dat die heilige oorlog teen ongelowiges 'n sentrale kenmerk van die Moslemgeloof is. Harris noem Bernard Lewis, wat beweer het dat die plig van jihad sal voortduur totdat die hele wêreld Moslem-bewind aanvaar of onderwerp. Spesifiek, vertel Harris ons dat hadiths aanvalle op ongelowiges en afvalliges regverdig. Hy merk verder op dat as 'n Moslem sy geloof verloor, die normatiewe reaksie onder Islam is om hom dood te maak. In die feit dat hy Islam amper vergelyk met 'n godsdiens van die dood, voeg hy by dat die regverdigheid om afvalliges dood te maak 'n kwessie is van aanvaarding, indien nie praktyk nie.Harris wys daarop dat vanweë ons geloof in God wreedhede in die geskiedenis van die mensdom plaasgevind het. Om sy aanspraak te bewys, bevat Harris 'n historiese oorsig van sommige van die gebeure wat die Christelike geloof gejaag het. Tydens die donker eeue beweer hy byvoorbeeld dat die inkwisisie niks anders as die middeleeuse kerk se verliefdheid op die uitwissing van dwaalleer was nie. En volgens hom het dit met moordende gevolge gekom. Harris merk op dat die Heilige Inkwisisie, begin in 1184, deur pous Lucius III beveel is om die Katare te verpletter en dat dit in 1215 was dat die Inkwisisie barbaarse marteling gebruik het om bekentenisse uit te haal.Harris wys ongetwyfeld daarop dat die manne wat dit voortgesit het, mans van God was - pous, biskoppe, broeders en priesters, en hy stel selfs voor dat Sint Augustinus marteling onderskryf en gesê het dat die heilige voorstel dat marteling kan wees gebruik word vir diegene wat die wette van mense oortree, dan is dit gepas om dit te gebruik vir diegene wat die wette van God oortree. Hy voeg verder by dat die vervolging wat deur die kerk uitgevoer is, die moord op 40 000 tot 50 000 hekse in 'n tydperk van 300 jaar tot gevolg gehad het. Burgemeester Isko: Alles om te wen, alles om te verloor Vreemde bedmaats? Wat het die Filippynse onderwys te make?

Deur sy eie fundamentalistiese aanbidding van wetenskap en sekularisme te benadruk, beweer Harris dat alle redelike mans en vroue 'n gemeenskaplike vyand het — geloof. Om dit te ondersteun, stel Harris voor dat selfs al sou die lewenspeil of opvoeding van Moslems verbeter, hulle steeds gevaar vir die Weste sou inhou, want hulle vermoor, voer hy aan weens mites. Harris meen dat Moslems doodmaak as gevolg van die belofte van die paradys, en dus word alles in hul wêreldbeeld deur 'n paradyslig getransformeer.Harris verwerp die standpunt dat Islamitiese fundamentalisme die gevolg is van die mislukking van politieke instellings in die Arabiese wêreld. Hy heg al die skuld op die Moslem-geloof. Hy beweer dat dit die godsdienstige matigheid en verdraagsaamheid vir die Moslem-kultuur is wat die mees onlangse konflikte en geweld in die wêreld aangewakker het. Harris sê dat godsdienstige matigheid die versuim is om kritiek te lewer op die onredelike en gevaarlike sekerheid van ander, spesifiek oor wat hy volgens die Koran leer oor die gebruik van geweld teen nie-Moslems.

uaap vroue-vlugbal seisoen 80

Maar Harris is verkeerd. Harris verteenwoordig bloot die vooroordeel teen Moslems. Sy standpunt is onregverdig teenoor ons Moslem-broers wat elke dag hard werk en wat daartoe verbind is om 'n vreedsame en regverdige samelewing te skep. Die probleem met Harris is dat sy etiek niks anders as morele absolutisme beteken nie. Vir hom is die gelukkige man niks anders as iemand wat uit die Verligting gebore is nie.

Harris verwerp alle vorme van morele relativisme op grond van godsdienstige verdraagsaamheid. Hy dink dat om te sê dat ons nooit oor enige etiese vraag kan saamstem nie, is soos om te sê dat ons nooit oor enige vraag oor fisika kan saamstem nie. Vir Harris is vrae oor kultuur of wat ons as respek vir diversiteit beskou, niks anders as 'n intellektuele houdingspatroon nie. Wat dit ook beteken, is dat mense dieselfde geloof moet hê - die absolute geloof in die fisiese-chemiese wêreld van die wetenskap, sodat mense met mekaar kan praat.Wanneer sommige sektore in die samelewing die Islam vir die terreuraanval in Parys blameer, is hulle in die verkeerde oorlog. Terrorisme is niks anders as geweld nie. En terrorisme is 'n afskuwelike daad wat ons basiese vryhede toegedien word, wat natuurlik bedoel is om mense in 'n verlammende onderwerping te onderwerp deur die orde van dinge in 'n sinnelose chaos te omskep. Die oorlog teen terreur moet nie 'n oorlog teen Islam wees nie. Dit is die mensdom se oorlog teen die bose.

Christopher Ryan Maboloc is assistent-professor in filosofie aan die Ateneo de Davao Universiteit. Hy het 'n meestersgraad in toegepaste etiek aan die Linkoping Universiteit in Swede. Hy is die skrywer van die boek Ethics and Human Dignity.